Matteusevangeliet 28:19


Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn

Matteusevangeliet 28:19 SFB15
https://bible.com/bible/1223/mat.28.19.SFB15

Annonser

1 Korinthierbrevet 10:1


1 Korinthierbrevet 10:1 

 Till er som redan känner er frestade, vill jag säga, att ni inte är utsatta för värre frestelser än andra människor. Men Gud ska hjälpa er så att ni klarar av att stå emot frestelserna, för det har han lovat. Varje gång ni känner er frestade ska Gud visa en utväg så att ni inte behöver falla för frestelsen.

Efesierbrevet 2:10


Efesierbrevet 2:10

Det är Gud själv som har gjort oss till det vi är. Genom vår gemenskap med Jesus Kristus har han förvandlat oss till nya människor, som är beredda att göra de goda gärningar Gud från början planerade att vi som tillhör honom skulle göra

Efesierbrevet 2:10


Efesierbrevet 2:10 Det är Gud själv som har gjort oss till det vi är. Genom vår gemenskap med Jesus Kristus har han förvandlat oss till nya människor, som är beredda att göra de goda gärningar Gud från början planerade att vi som tillhör honom skulle göra. ☝

ROMARBREVET 8:35


ROMARBREVET 8:35
Skulle något kunna hindra oss från att ta emot Kristus kärlek? Nej, inget! Det spelar ingen roll om vi upplever nöd eller ångest, om vi blir förföljda, får svälta, saknar kläder eller råkar ut för faror och dödshot.

Johannes 12:25-26


God kväll! Den här bibelordet är bra fin . Vad tycker ni? Vi hoppas att ni har det bara fint

Johannes 12:25-26
”Den som älskar sitt liv förlorar det, och den som hatar sitt liv i den här världen, han skall bevara det och vinna evigt liv. Om någon vill tjäna mig, skall han följa mig, och där jag är kommer också min tjänare att vara. Om någon tjänar mig, skall min Fader ära honom.”

Ha en fin sommarkväll alla!
kram